← Previous
Tom Sachs & Chris Beeston "Lamp 10317 (GLS)"
USA, 2018
9.5 x 6 x 5.5
$5000
Tile g5a0745.thumb
Chris Beeston "Eight Toroids'
USA, 2018
3.8 x 7 x 7
$1800
Tile g5a0495.thumb
Chris Beeston "Capsule (Street Sweeper Bristles)"
USA, 2018
12 x 30 x 30
$2800
Tile g5a0412.thumb
Chris Beeston "54 Octahedra"
USA, 2018
5.5 x 6.75 x 6.25
$1200
Tile g5a0484.thumb
Chris Beeston "Lamp 155 (Desk Lamp)"
USA, 2018
12.5 x 4.5 x 4
$1200
Tile g5a0715.thumb
Chris Beeston "Lamp 6"
USA, 2018
5.5 x 6.25 x 7.25
$1400
Tile g5a0628.thumb
Chris Beeston "Ripple Icosahedron"
USA, 2018
9.5 x 10.25 x 11.25
$2400
Tile g5a0451.thumb
Chris Beeston "Ripple Cube"
USA, 2018
4.5 x 4.5 x 4.5
$950
Tile g5a0509.thumb
Chris Beeston "28 Windows"
USA, 2017
6 x 9 x 2
$1200
Tile g5a0526.thumb
Chris Beeston "Lamp 5 (USB)"
USA, 2017
4.75 x 2.25 x 2.25
$750
Tile g5a0803.thumb
Julian Watts "Pink Statue 1"
USA, 2018
12 x 12 x 9.5
$6500
Tile g5a5614.thumb
Julian Watts "Pink Statue 2"
USA, 2018
26.5 x 8.5 x 7.5
$8500
Tile g5a5494.thumb
Julian Watts "Black Tangle 2"
USA, 2018
22.75 x 39 x 24
$16,000
Tile img 3371.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #1 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
10 x 11 x 10
$4200
Tile g5a8189.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #2 (Black Suspended Sculpture)"
USA, 2018
24 x 6 x 7
$5400
Tile g5a8328.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #3 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
21 x 12 x 4
Tile g5a8263.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #4 (Graphite Suspended Sculpture)"
USA, 2018
22 x 8 x 3
$3800
Tile g5a8479.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #5 (Black Suspended Sculpture)"
USA, 2018
9 x 31 x 4
$5800
Tile g5a8384.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #6 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
17 x 14 x 14
$6500
Tile g5a8172.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #7 (Graphite Suspended Sculpture)"
USA, 2018
11 x 11 x 11
$3500
Tile g5a8405.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #9 (Graphite Suspended Sculpture)
USA, 2018
22 x 5 12
$4800
Tile g5a8458.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #10 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
24 x 13 x 6
$5800
Tile g5a8153.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #11 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
16 x 14 x 18
$4600
Tile g5a8247.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #12 (White Suspended Sculpture)"
USA, 2018
20 x 19 x 8
$4600
Tile g5a8292.thumb
Cristopher Kurtz "Untitled #13 (Black Suspended Sculpture)"
USA, 2018
26 x 9 x 9
$5800
Tile g5a8356.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #14 (Graphite Suspended Sculpture)"
USA, 2018
40 x 26 x 41
$12,500
Tile g5a8498.thumb
Christopher Kurtz "Untitled #15 (White Standing Sculpture)
USA, 2018
90 x 45 x 41
$28,500
Tile g5a8588a.thumb
Cody Hoyt "Checks Quilt"
USA, 2018
37 x 25 x 2
$8600
Tile g5a5639.thumb
Cody Hoyt "Hex Quilt"
USA, 2018
40 x 23 x 2
$9000
Tile g5a5652.thumb
Zach Martin Sculpture
USA, 2017
17.5 x 6.5 x 7.5
$950
Tile g5a6523.thumb
Zach Martin "Toe Table"
USA, 2017
12 x 64 x 23
$4800
Tile 4g5a5893c.thumb
Zach Martin "Table/Lamp"
USA, 2017
49 x 24 x 30
$5000
Tile 4g5a5747c.thumb
Zach Martin "Crab Chair"
USA, 2018
30 x 26 x 19
$5200
Tile 4g5a8671.thumb
Christopher Kurtz "Pavilion"
USA, 2018
72 x 48 x 48
$38,000
Tile g5a4145.thumb
Christopher Kurtz "Daybed"
USA, 2018
16 x 77 x 31
$22,000
Tile g5a9686c.thumb
Christopher Kurtz "Duck Bill Miter (Double Crest Rails)"
USA, 2018
26 x 79 x 23
$24,000
Tile g5a9203.thumb
Tron Meyer "Memory"
Norway, 2018
57.25 x 27.5
$4,600
Tile g5a3502.thumb
Tron Meyer "Flora"
Norway, 2018
30 x 16
SOLD
Tile g5a3525.thumb
Tron Meyer "Yellow Flower Spider"
Norway, 2018
53.5 x 14
$2,800
Tile g5a3514.thumb
Tron Meyer "Yellow Head"
Norway, 2018
53.25 x 35.5
$5,200
Tile g5a3486.thumb