Brian Thoreen Brass Desk
USA, 2018
30 x 78 x 26
Contact For Price
Tile thoreen 0044.thumb
Brian Thoreen White Mixed Marble Table
USA, 2018
19 x 75 x 54.75
Contact for price
Tile wt marble 0039.thumb1
Brian Thoreen Parchment Credenza
USA, 2020
26 x 102 x 18
Contact for Price
Tile thoreen 0082.thumb
Brian Thoreen Vessel #3
USA, 2017
16 x 19.5 x 10.5
$16,300
Tile 4g5a2195b.thumb
Brian Thoreen Vessel #2
USA, 2017
13 x 18 x 12
$16,300
Tile 4g5a2120b.thumb
Brian Thoreen Vessel #1
USA, 2017
21 x 18 x 16
$16,300
Tile 4g5a2231b.thumb
Brian Thoreen Block Table
USA, 2017
20 x 20 x 20
$19,500
Tile 4g5a2296b.thumb
Brian Thoreen Shift Table
USA, 2017
16 x 42 x 57
$18,600
Tile 4g5a2004b.thumb
Brian Thoreen Cantilever Tables
USA, 2017
17 x 26.5 x 24.5
$38,500 pair, $22,500 each
Tile 4g5a1919b.thumb
Brian Thoreen Standing Mirror
USA, 2017
72 x 32 x 18
$18,500
Tile 4g5a2366b.thumb
Brian Thoreen Reaching Console
USA, 2016
36 x 79 x 21.5
$24,000 pair
Tile 20161114 thoreen36439.thumb
Brian Thoreen Brass Dining Table
USA, 2015
30 x 102 x 44
Contact For Price
Tile 042915 thoreenexpfurn31860.thumb
Brian Thoreen Growth Table
USA, 2015
32 x 20 x 20
$16,000
Tile 4g5a8963.thumb
Brian Thoreen Rubber Credenza
USA, 2015
26 x 72 x 18
Contact For Price
Tile 4g5a9030.thumb
Brian Thoreen Mixed Marble Coffee Table - Black
USA, 2015
14 x 75 x 54.75
Contact For Price
Tile 042915 thoreenexpfurn31574.thumb.cc
Brian Thoreen Rubber Credenza
USA, 2015
108.75 x 18 x 26
Contact For Price
Tile credenza 2.corrected.thumb
Brian Thoreen Torpedo Chandelier
USA, 2015
72 x 8.5 x 8.5
$28,500
Tile torpedo 1.thumb.cc
Brian Thoreen Mixed Marble Coffee Table - Green
USA, 2015
14 x 75 x 54.75
$38,500
Tile greens 3.thumb