Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
43 x 27 x 13
$9500
Tile 4g5a0261.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
22 x 12 x 7
$3600
Tile 4g5a0112.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
22 x 12 x 9.5
$3600
Tile 4g5a0058.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
34 x 14 x 8.5
$4200
Tile 4g5a0083.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
21.5 x 12 x 10
$3600
Tile 4g5a0065.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
22 x 15 x 12
$3600
Tile 4g5a0045.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2017
18 x 10 x 10
$3600
Tile 4g5a0025.thumb
Chris Wolston "Star Man" Mirror
USA, 2016
24 x 12 x 3
$3800
Tile xb2w1575.thumb
Chris Wolston "Star Man" Mirror
USA, 2016
24 x 12 x 3
$3800
Tile xb2w1556.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
6 x 5 x 5
$1200
Tile xb2w7909.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
12 x 6 x 6
$1600
Tile xb2w7956.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
19 x 6 x 6
$2800
Tile xb2w7987.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
16 x 6 x 6
$2400
Tile xb2w8007.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
17 x 6 x 6
$2600
Tile xb2w8063.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
17 x 6 x 6
$2600
Tile xb2w8050.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2016
42.5 x 23 x 11
$9500
Tile xb2w8976.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2016
40 x 23.5 x 12
$8500
Tile xb2w8941.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2016
39 x 21.5 x 10
$8500
Tile xb2w8904.thumb
Chris Beeston "AmazonBasics Bluetooth Speaker"
USA, 2016
3.75 x 7.875 x 1.875
$750
Tile xb2w6830.thumb
Chris Beeston "Lamp 85103 (Searchlamp)"
USA, 2014
19.5 x 12.5 x 14.5
$1150
Tile xb2w6801.thumb
Chris Beeston "Lamp 91 (Flora)"
USA, 2016
9.25 x 6 x 5.875
$1250
Tile xb2w6824.thumb
Chris Beeston "Lamp 1104 (Loose Change)"
USA, 2015
8.5 x 7.75 x 8.5
$1200
Tile xb2w6759.thumb
Chris Beeston "Lamp 723 (Lighting Lamp)"
USA, 2015
3 x 2.5 x 3.25
$750
Tile xb2w6740.thumb
Chris Beeston "Flashlight"
USA, 2015
4 x 3.2 x 5.5
$1350
Tile xb2w6941.thumb
Chris Beeston "Lamp 9"
USA, 2016
3.6 x 6 x 5
$300
Tile xb2w6887.thumb
Chris Beeston "9V Flashlight (Amazon Basics)"
USA, 2015
6 x 7.75 x 1.12
$40
Tile xb2w6861.thumb
Chris Beeston "Skateboard"
USA, 2014
7 x 7.75 x 24
$750
Tile xb2w6982.thumb
Chris Beeston "Hershey Bar"
USA, 2010
16 x 37 x 3
$2500
Tile xb2w7033.thumb
Chris Beeston "Cube Cloud"
USA, 2015
10.25 x 10.25 x 10.25
$2200
Tile xb2w6596b.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
10.5 x 9 x 9
$1050
Tile xb2w1264.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
11.5 x 8 x 8
$950
Tile xb2w1335.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
3.5 x 8.5 x 8.5
$750
Tile xb2w1482.thumb
Ian McDonald Double Shade Vessel
USA, 2016
11 x 7.5 x 7.5
$1200
Tile xb2w1319.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
11.5 x 10 x 10
$1450
Tile xb2w1722.thumb
Ian McDonald Drum Vessel
USA, 2016
9.25 x 9.5 x 9.5
$1650
Tile xb2w1746.thumb
Ian McDonald Shade Vessel
USA, 2016
12 x 7.5 x 7.5
$1050
Tile xb2w1284.thumb
Cody Hoyt Oblique Vessel
USA, 2016
5.5 x 8 x 5.5
$875
Tile xb2w2063.thumb
Ian McDonald Level Vessel
USA, 2016
7.5 x 7.5 x 7.5
$1250
Tile xb2w1651.thumb
Guy Corriero Ceramic Sculpture
USA, 2014
22.5 x 18 x 10
$3600
Tile xb2w8219.thumb
Guy Corriero Standing Painting II
USA, 2016
15 x 7 x 8
$1600
Tile xb2w8347.thumb